Községi Könyvtár

Cím: 8532 Marcaltő, Kossuth Lajos u. 1.
Nyitva tartás: heti két alkalommal
Kedden és pénteken 15:00 – 18:00 óra között
Könyvtárvezető: Gaál Jánosné
E-mail: gaalne1949@citromail.hu
A marcaltői községi könyvtár az évek során kibővült a volt klubhelyiséggel, így területe jelenleg 35 négyzetméter. Kialakított olvasósarkokkal rendelkezünk, amelyek gyermekeknek és idősebbeknek is egyaránt ideális. Minden szombaton zenekari próbát tart egy alakulóban lévő négytagú zenekar. A fiatalok a könyvtáros jelenlétében zenélnek nyitva tartási időn kívül, de tervezünk még találkozókat, gyermekeknek bábelőadásokat. Ez évben író-olvasó találkozót is tartottunk. A könyvtár heti két alkalommal 3-3 órában tart nyitva.
Állományunk több ezer kötetet tartalmaz, és 100-on felüli a DVD filmek száma. A pápai könyvtárral folyamatos kapcsolattartásban vagyunk, így a könyvtárközi kölcsönzéseket rugalmasabban bonyolítjuk.

Kmetty György Evangélikus Általános Iskola és Óvoda

“Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint” (Péld. 22,6)

2008. szeptember 1-jétől működik intézményünk a Malomsoki Evangélikus Egyházközség fenntartásában. Iskolánkba 125 gyermek jár Marcaltőről, Malomsokról, és a környékbeli településekről. Két tagóvoda is tartozik hozzánk, az egyik Marcaltőn az anyaintézményben, a másik Malomsokon található. Óvodásaink összlétszáma 42 fő. Épületeink felújításra szorulnak, viszont tágas, árnyas játszóudvarokkal és tornatermekkel is rendelkezünk. Az intézmény tárgyi felszereltsége jónak mondható, igyekszünk folyamatosan bővíteni, korszerűsíteni.
Nyolc osztályos általános iskola és három csoportos óvoda vagyunk. Nagy létszámban tanítunk hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket. Velük fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus foglalkozik. Intézményünkben működik egy közeli zeneiskola több kihelyezett tanszaka. Már óvodásaink is zeneoviba járhatnak, az iskolások pedig hangszeres zene, néptánc, képzőművészet foglalkozásokon vehetnek részt Három felekezethez tartozó tanulócsoportok számára (evangélikus, katolikus, református) biztosítjuk a rendszeres hittanfoglalkozásokat, már a óvodai csoportokban is.
Cím:8532 Marcaltő, Fő tér 14.
Tel.: +36 89 347 011
E-mail: kmety@wdsl.hu