Rekreációs tér kialakítása eszközbeszerzéssel kombinálva Marcaltőn

Kedvezményezett neve: Marcaltő Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Élhető települési környezet kialakítása

VP6-19.2.1.-37-7-17

Projekt azonosítószáma: 1926780186

Támogatás összege: 6.803.675 Ft

Támogatás mértéke: 85,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.26.

Marcaltő Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Élhető települési környezet kialakítása” című, VP6-19.2.1.-37-7-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

6.803.675 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Marcaltő, mint „vidéki tér” számos történelmi, szellemi és közösségi értékkel rendelkezik. Önkormányzatunk elkötelezett amellett, hogy egyrészt ezeket az értékeket a helyben és a térségben élők számára megfelelő minőségben fenntartsa, és ezáltal a szabadidő hasznos eltöltését egy élhető, esztétikus környezetben biztosítsa, másrészt további rekreációs, kikapcsolódási és pihenési lehetőséget nyújtson egész közössége számára.

Ezért célul tűztük ki egy közösségi rekreációs tér létrehozását és hozzá zöldfelület kialakítását településünkön, mely aktív kikapcsolódási és pihenési lehetőséget biztosít egész közösségünk számára; valamint korszerű kertészeti eszközök beszerzését a zöldfelületek karbantartásához, gondozásához.

Projektünk keretében egyrészt Marcaltő, Fő tér 381. helyrajzi számú területén egy új közösségi rekreációs teret hozunk létre akadálymentes kialakítású térburkolattal, 4 db paddal, 1 db hulladékgyűjtővel, 3 db kerékpártárolóval és 1 db kültéri ivókúttal, illetve növénytelepítéssel.

Másrészt 1 db vonóhoroggal felszerelt fűnyíró traktor és hozzá 1 db fű- és lombgyűjtő beszerzése tervezett.

A projekt megvalósítási időszaka: 2021.02.01.-2021.05.26.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

                                                         1                                                                          3

 

                                           2                                                           4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2018 | 04 | 30.

MARCALTŐ KÖZG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

LEZÁRULT AZ ESZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KÖRZETBEN

Lezárult Marcaltő Község Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, a TOP-4.1.1-15 Eszségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgfelhíváson 56,40 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00033 azonosító számú projektje.

 

Marcaltő Község Önkormányzata az Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Marcaltői körzetben című, TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00033 azonosító számú projekt keretében 56,40 millió Ft Európai Uniós mogatást nyert el, a Marcaltő, Kossuth u. 2. szám alatt lévő orvosi rendelő épületének felújítására, bővítésére. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt célja - a háziorvosi-, iskolaorvosi-, valamint védőnői szolgálatot magába foglaló három egészségügyi alapellátási funkc egy épületbe való integrálása és komplex fejlesztése volt. A meglévő épületek funkcióikat, a háziorvosi és védőnői szolgálat teljesítését a vegyes praxishoz rendelt 1471 fős lakossági kapacitásra vonatkozóan korábban is ellátták, azonban állapotuk jelentősen leromlott volt, az épületek nem voltak akadálymentesítettek, az ellátáshoz szükséges orvosi eszközök, informatikai rendszerek nem álltak rendelkezésre vagy elavultak voltak, így nem biztosítottak megfelelő körülményeket a betegellátáshoz, továbbá nem valósult meg az épületek költséghatékony üzemeltetése sem.

 

A fejlesztés eredményeképpen a ziorvosi ellátásnak helyt adó épület felújításával, bővítésével központosításra került az egészségügyi alapellátás, a házi- és iskolaorvosi rendelő, a védőnői tanácsadó egy infrastruktúrába került, a lakosság számára könnyebben elérhetővé vált mindhárom ellátási funkció. Megvalósult a hiányzó vagy elavult orvosi gépek, műszerek, eszközök beszerzése, az épület komfortosítása, akadálymentesítése, a szolgálati lakás fejlesztése, a gazdaságos fenntartás érdekeit is szem előtt tartva megújuló energiát felhasználó rendszer teletése, nyílászáró csere, és a fűtési rendszer korszerűsítése is, továbbá megtörtént a háziorvos részére egy feladata ellátáshoz szükséges személygépjármű beszerzése. Az energiatakarékos megoldások alkalmazása hosszabb távon pénzügyi formában is megjelenő költség megtakarítást eredményez, a szolgáltatási színvonal javítását szolgáló beruházások, eszközbeszerzések a minőségi, teljesebb körű feladatellátáshoz járulnak hozzá.

 

A beruházás kezdete 2017. november 1., a projekt 2019. április 30. napjáig megvalósult.

 

A projektről bővebb információt www.marcalto.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető: Sandl Zoltán polgármester Telefonszám: 06-88-347-004

E-mail cím: info@marcalto.hu

 

BEFEKTETÉS A VŐBE

Európai Regionális Fejlesztési Alap 2019| 04 | 30.

 

Csatolt dokumentumok:

 

 

 

 

                          Széchenyi2020 logo                                     „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

         

Erő- és munkagépek beszerzése a "Marcaltő és vidéke" konzorcium komplex útkezeléséhez

Kedvezményezett(ek) neve:

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője)

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Pályázati felhívás neve és kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt azonosítószáma: 1824690020

Támogatás összege összesen: 17.366.909 Ft, ebből

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője): 8.554.379 Ft

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 3.280.410 Ft

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.125.980 Ft

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.857.500 Ft

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 548.640 Ft

Támogatás mértéke: 90,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.01.

A Marcaltő Község Önkormányzata vezette konzorcium – a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett – „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból mindösszesen 17.366.909 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Marcaltő, Nemesgörzsöny, Egyházaskesző, Malomsok és Várkesző települések önkormányzatai térségük fejlődése szempontjából fontosnak tartják a tulajdonukban vagy vagyonkezelésükben álló utak rendszeres karbantartását, valamint felújítását. Azonban az ehhez szükséges saját infrastruktúra, géppark hiányos, illetve elavult, ugyanakkor a külterületi utak jellemzően rendkívül rossz állapotban vannak, elhanyagoltak.

A projekt legfőbb célja tehát – a pályázati felhívással összhangban – az önkormányzati utak komplex kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

További közvetett célok:

-      az önkormányzati utak minőségének javítása;

-      a földrajzi mobilitás elősegítése;

-      az alapvető szolgáltatások, illetőleg munkaterületek/munkahelyek elérhetőségének fejlesztése;

-      az itt élők élet minőségének javítása és a települések vonzóbbá tétele;

-      valamint ezeken keresztül a térség gazdasági potenciáljának növelése.

E célok elérése érdekében a projekt keretében az alábbi gépek beszerzése valósul meg:

-      1 db Branson 6225C fülkés traktor Marcaltő Község Önkormányzata részéről;

-      1 db FRONTONI Fox Profi 400 rézsűkasza Nemesgörzsöny Község Önkormányzata részéről;

-      1 db FRONTONI Rotofossi 500 ároktisztító és 1 db Branson Fronthidraulika Egyházaskesző Község Önkormányzata részéről;

-      1 db BOHR Hamster 3000 gréder Malomsok Község Önkormányzata részéről;

-      1 db BOHR Fox 2500 tolólap Várkesző Község Önkormányzata részéről.

Az erő- és munkagépeket a következő útkarbantartási feladatok ellátására használják majd: útpadkák, útmenti árkok, töltések- és rézsűk kaszálása; út menti árkok tisztítása, mélyítése, készítése; földutak, padkák gyalulása; talajegyengetés, tereprendezés, hótolás.

https://ec.europa.eu/agriculture/

                                                                                                                                  

Infoblokk logo

                          

 

 

 

Csatolt dokumentumok:

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00033 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Marcaltői körzetben” című projekt

 

-          Marcaltő Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében belül 56 399 965 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Marcaltő, Kossuth u. 2. szám alatt lévő orvosi rendelő épületének felújítására, bővítésére. A TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00033 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Marcaltői körzetben” című projekt 100%-os támogatási intenzitás mellett az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A megvalósítás 2017.11.01-én kezdődött és a tervek szerint 2018. október 31-ig maradéktalanul megvalósul.

-          A fejlesztés tárgya a Marcaltő, Kossuth u. 2. szám alatt lévő orvosi rendelő épületének felújítása, bővítése. A projekt célja - a háziorvosi-, iskolaorvosi-, valamint védőnői szolgálatot magába foglaló -három egészségügyi alapellátási funkció egy épületbe való integrálása és komplex fejlesztése. A fejlesztés eredményeképpen a háziorvosi ellátásnak helyt adó épület felújításával, bővítésével központosításra kerül az egészségügyi alapellátás, a házi- és iskolaorvosi rendelő, a védőnői tanácsadó egy infrastruktúrába kerül, a lakosság számára könnyebben elérhető lesz mindhárom ellátási funkció. Megvalósul a hiányzó vagy elavult orvosi gépek, műszerek, eszközök beszerzése, az épület komfortosítása, akadálymentesítése, a szolgálati lakás fejlesztése, a gazdaságos fenntartás érdekeit is szem előtt tartva megújuló energiát felhasználó rendszer telepítése, nyílászáró csere, és a fűtési rendszer korszerűsítése is, továbbá a háziorvos részére egy feladata ellátáshoz szükséges személygépjármű beszerzése.

 

-          A tervezett korszerűsítéssel, és az energiatakarékos megoldások alkalmazásával projektünk hosszabb távon pénzügyi formában is megjelenő költség megtakarítást eredményez, a szolgáltatási színvonal javítását szolgáló beruházások, eszközbeszerzések pedig a minőségi, teljesebb körű feladatellátáshoz járulnak hozzá.

Sandl Zoltán

polgármester

 

Csatolt dokumentumok:

 

 

Temetői kerítés felújítása Egyházaskeszőn

- tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

 

 

Urnafal kialakítása Malomsokon

- tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

 

Rekreációs tér kialakítása és zöldterület-gondozáshoz szükséges eszközbeszerzés Várkeszőn

- tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Eszközbeszerzés rendezvényekhez Malomsokon

- tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

 

 

 

 

 

http://malomsok.hu/index.php/onkormanyzat/megvalosult-fejleszteseink

Várjuk Önt!

Településünk lakói nagyon igyekvő, a környezetükre igényes, rendkívül vendégszerető emberek. Ezt Ön is megtapasztalhatja, ha ellátogat hozzánk.

Czupper András

Elérhetőségek

 
  +36 89 347 004
  +36 89 347 004
 8532 Marcaltő, Fő tér 13.

Kövessen minket a FB-on!